Priznanja

ISO 9001:2008

Veterinarska stanica Jastrebarsko zadovoljava zahtjeve norme ISO 9001:2008 za što joj je prvi put izdan certifikat 2010. godine na tri godine, a zatim recertifikat koji vrijedi do kraja 2015. godine. Certifikat dodjeljuje SGS, vodeće svjetsko certifikacijsko tijelo. Veterinarska stanica Jastrebarsko je ISO 9001:2008, sustav upravljanja kvalitetom, dobila za sljedeći opseg aktivnosti: veterinarske djelatnosti velike i male prakse, uključujući i umjetno osjemenjivanje domaćih životinja i ovlašteni veterinarsko-zdravstveni nadzor, prodaju lijekova, usluge DDD, prodaju stočne hrane, hrane i usluga za kućne ljubimce.

HAA

Veterinarska stanica Jastrebarsko d.o.o. inspekcijsko je tijelo vrste A osposobljeno prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012. U skladu s potvrdom o akreditaciji izdanom od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), kontrolnom tijelu povjeravaju se poslovi revizije i kontrole dobre proizvođačke prakse i dobre higijenske prakse te zadaci u inspekcijskim poslovima na području epizootiloških jedinica Netretić, Ozalj i Žakanje u sastavu epizootiloškog područja Karlovačke županije.
Na području Zagrebačke županije inspekcijski se poslovi provode na području epizootiloških jedinica Jastrebarsko, Klinča Sela, Pisarovina, Krašić i Žumberak.

PLAKETA

Plaketa Grada Jastrebarskog dodijeljena je Veterinarskoj stanici Jastrebarsko za izniman doprinos razvoju stočarstva te širenju djelatnosti u veterinarskim ambulanatama u Krašiću, Pisarovinu i Klinča Selima. Plaketa je priznanje i zahvala za predan i stručan rad ustanovi i njenim djelatnicima.