Položaj

Prikaz nekadašnje općine Jastrebarsko

Na karti svaka boja prikazuje područje rada određene veterinarske ambulante, a sama ambulanta označena je kružićem uz ime Mjesta.

Prikaz položaja Jastrebarskog u odnosu na RH

Grad Jastrebarsko se nalazi u središnjoj Hrvatskoj (između Zagreba i Karlovca), a izvrsno je prometno povezan s ostatkom Hrvatske, a time i Europom. Više o Jastrebarskom saznajte na www.jastrebarsko.hr