O nama

Dobrodošli na stranice veterinarske stanice Jastrebarsko

Veterinarska stanica Jastrebarsko osnovana je 1952., a privatizirana je 1992. te od tada posluje pod nazivom Veterinarska stanica Jastrebarsko d.o.o. Čine je četiri područne ambulante, Jastrebarsko, Klinča Sela, Krašić i Pisarovina, koje pokrivaju epizootiloško područje grada Jastrebarskog i četiriju općina – Klinča Sela, Pisarovine, Krašića i Žumberka.

Dvadeset doktora veterinarske medicine, tri veterinarska tehničara, tri bolničara, dva administrativna djelatnika i jedan pomoćni radnik pokrivaju područje od 620 kilometara kvadratnih na kojem živi oko 33 500 stanovnika.

Djelokrug rada proširen je i na Karlovačku županiju, epizootiloške jedinice Netretić, Ozalj i Žakanje, gdje Veterinarska stanica Jastrebarsko d.o.o. obavlja poslove kontrolnog tijela, u skladu s potvrdom o akreditaciji Hrvatske akreditacijske agencije.

Mali statistički prikaz:

Broj naselja: 144
Broj goveda: 3790
Broj svinja: 26420
Broj pasa: 3446
Broj ovaca: 2233
Broj koza: 324
Broj konja: 273
Broj peradi: 250000