Kontrolno tijelo / Odjel inspekcije

Svi korisnici usluga Odjela inspekcije Veterinarske stanice Jastrebarsko d.o.o. i zainteresirane strane mogu na zahtjev dobiti nekontroliranu kopiju postupka upravljanja pritužbama i žalbama.

Zahtjev se mora dostaviti u pisanom obliku na adresu: 

Veterinarska stanica Jastrebarsko d.o.o.
Trešnjevka 61
10450 Jastrebarsko
s naznakom “za voditelja kvalitete”.

U roku od tri radna dana voditelj kvalitete će, preporučeno i s povratnicom, poslati nekontroliranu kopiju postupka upravljanja pritužbama i žalbama svim zainteresiranima koji su to zatražili na gore naveden način.